Friday, September 13, 2013

ÐỪNG ÐỂ MỸ YÊN MỘT MÌNH ...!!!

ÐỪNG ÐỂ MỸ YÊN MỘT MÌNH ...!!!


Tỉnh Nghệ An, xã Nghi Phương

Công an trái phép, bất lương, đánh người

Mỹ Yên tan nát tơi bời

Ðau thương thịt đổ, máu rơi, kinh hoàng

Mở đầu mưu chước công an

Bắt dân, dựng tội, vu oan, nói là ...

Vài ngày tạm giữ điều tra

Nhưng hơn hai tháng chưa tha người nào

Dân đòi, chủ tịch vội trao

Giấy rằng mai thả, triện đào đỏ tươi

Nhưng mai, chủ tịch nuốt lời

Thả dân không thả, đánh tơi người tìm

Dân, người ngất xỉu, nằm im

Người ôm trán vỡ khôn kìm máu tuôn

Công an giáng trận đòn  hờn

Mỹ Yên khốn khổ hứng cơn hung tàn

Ðánh dân thương tích dã man

Có nhà còn bị đập tan tượng thờ

Ðau thương chứng cớ ngờ ngờ

Công an đổ lỗi bây giờ tại dân !

Chao ơi, chế độ bất nhân

Ðánh dân, gán tội là quân bạo tàn !

Ðánh dân rồi lại cáo gian

Chỉ loài Việt cộng mới làm được thôi

Bao giờ dân tộc tôi ơi

Hiên ngang đứng dậy thét lời núi sông

Chôn vùi tù ngục xiềng gông

Tam vô chủ nghĩa đại đồng, đập tan ?!

Muốn đời ta chẳng gian nan

Muốn giang sơn được vẻ vang phú cường

Thì ta phải cứu quê hương

Vùng lên mà chọn con đường quang vinh

Nếu mình không tự cứu mình

Thì ai có thể hy sinh cho nào ?

Cùng Mỹ Yên, hỡi  đồng bào

Nắm tay nhất loạt tự hào đứng lên !

Ðứng lên đạp đổ bạo quyền

Kẻo không cộng giết từng miền, từng nơi !!!

Ðừng rằng lửa cháy nhà người

Còn nhà ta sẽ là nơi an toàn

Không đâu, dân tộc Việt Nam

Ai tin cộng đã hờn oan ngập đời

Ðứng lên mà để làm người

Cộng làm ta khổ đủ rồi ...đứng lên !Nghi Phương roi cộng vang rền

Cô đơn...đừng để Mỹ Yên một mình !!!Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment