Friday, December 6, 2013

TÂM PHẬT - TÂM MA

 


TÂM PHẬT - TÂM MA


Cùng nhìn một cảnh trên đời
Hai tâm Ma - Phật thấy thời khác nhau
Tâm Ma sân hận đầy đầu
Nhìn đâu cũng thấy vực sâu oán thù
Tâm Ma đen tối âm u
Nhìn ngày nắng thấy mịt mù đêm mưa
Nhìn buổi sáng, thấy buổi trưa
Nhìn rồng thấy rắn, nhìn thưa thấy dầy
Nhìn hoa nở thắm trên cây
Thấy toàn lá úa cành gầy không hoa
Tâm Ma không thấy Di Đà
Thấy toàn hùm sói dâm tà, sân si

*
Tâm Phật thì rất từ bi
Thấy ai cũng đẹp, cảnh gì cũng vui
Nhìn cây thấy nụ hoa cười
Nhìn đêm thấy ánh nắng tươi đầu ngày
Thấy đời tháng mượn năm vay
Bến mê thương kẻ đắm say ôm đời
Nhìn trong sân hận dập vùi
Tâm Phật thương cảm, ngậm ngùi xót xa
Xót vì cùng chốn ta bà
Sao người không mở lòng ra với người
Trăm năm dài chẳng mấy mươi
Hãy nên lưu lại cho đời hương hoa
Đấy tâm Phật. Đấy tâm Ma
Khác nhau một cảnh nhìn ra hai hình


Ngô Minh Hằng
1 comment: