Sunday, February 28, 2016

CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO
CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO
(Gạt ra ngoài mọi vấn đề chính trị hay thù oán cá nhân, bài thơ này, tác giả chỉ đơn thuần nói lên nỗi xúc động, sự cảm thông rất NGƯỜI của con người với con người, trước nỗi đau thương mất mát mà đồng loại mình gánh chịu, nhất là vì trân quí tấm lòng hiểu thảo của người con khi thấy cậu đi gõ cửa mọi nơi để tìm công lý cho người cha đã hơn ba mươi năm oan khuất - Riêng cho người con hiếu thảo Nguyễn Thanh Tú của ký giả Đạm Phong.)


*
Cuộc sống bình thường, ông bà, cha mẹ
Mừng đón cháu con trứng nước vào đời
Yêu thương ấy trên con đường nhân thế
Tình nghĩa gia đình gắn bó khôn lơi
*
Người xưa ví công cha như núi Thái
Nghĩa mẹ hiền như nguồn suối tinh hoa
Phận làm con gìn lòng không sai trái
Giữ đạo làm người thờ mẹ kính cha *
*
Trong đời sống có sinh thì có tử
Bịnh tật, già nua, định đặt do Trời
Còn những kẻ ác lòng như thú dữ
Gây tang thương là nghịch đạo, trái đời
*
Để một gia đình bỗng nhiên vỡ nát
Con mất cha, phụ tử phải chia lìa ...
Vợ mất chồng, bơ vơ trong khổ nạn
Ôm con khờ ngã xuống cạnh chân bia !!!
*
Hơn ba mươi năm nỗi đau mất bố
Hơn ba mươi năm mắt mẹ nhạt nhòa
Hơn ba mươi năm tiếng hờn dưới mộ
Gõ cửa con tìm công lý cho cha !!!
*
Nghe tiếng gõ, cảm thương lòng hiếu thảo
(Hiếu thảo ngày nay vốn đã chẳng nhiều !)
Có đặt mình vào cảnh đời tàn bạo
Mới hiểu rằng người đau đến bao nhiêu !!!
*
Mới biết thương người giữa đời gian xảo
Đốt đuốc cô đơn tìm một công bằng
Chúc người con gặp lương tâm, công đạo
Để oan hồn người bố được siêu thăng ...Ngô Minh Hằng

* Ca dao tục ngữ VN: Công cha như núi Thái Sơn
                                Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
                                Một lòng thờ mẹ kính cha
                                Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

No comments:

Post a Comment