Thursday, February 18, 2016

CÒN NĂM NĂM NỮA

CÒN NĂM NĂM NỮABốn Mươi Năm quả là dài
Nhất là với kẻ ai hoài xót quê
Bốn Mươi Năm mộng ngày về
Mà mơ ước vẫn não nề héo hon
Hỡi đâu dạ sắt lòng son
Có nghe những tiếng nước non nghẹn ngào
Còn năm năm nữa thôi sao ...
Nước ta đảng sẽ bàn giao cho Tàu ?!
Tương lai dân tộc về đâu
Chín mươi triệu hỡi, cúi đầu được ư?
Vùng lên rửa Hận Tháng Tư
Mà đưa dân tộc đi từ vinh quang
Này đây, chính nghĩa, cờ vàng
Này đây bất khuất, hiên ngang giống nòi
Này đây roi sắt ngựa trời
Hãy đem tài đức xây đời, cứu quê ...
Lay cho người tỉnh cơn mê
Bốn Mươi Năm đã tái tê nhiều rồi
Nếu ta không kịp cứu đời
Thì dân thì nước sẽ rồi về đâu...?
Một khi dưới gót cộng Tàu
Quê hương dân tộc càng đau, càng buồn...
Nếu không Tây Tạng, Tân Cương
Ngàn năm Bắc thuộc đoạn trường đó thôi !

Còn năm năm nữa ai ơi...
Chần chờ trễ nải thì rồi mất quê !!!


Ngô Minh Hằng

2015

No comments:

Post a Comment