Tuesday, June 20, 2017

Nhạc sĩ TRƯỜNG HẢI và Nhạc phẩm XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN

 Trân trọng kính mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm
XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN
 
Image result for ngọn nến
 
 
- Xin cảm ơn Nhạc sĩ Trường Hải đã phổ thơ Ngô Minh Hằng, hòa âm và trình bày nhạc phẩm cùng tên:  XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN.
 
Xin cảm ơn Người Bạn đã làm thành youtube cho nhạc phẩm này.
 
- Xin cảm ơn Anh Nam Phong đã đưa nhạc phẩm  XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN lên Website VIỆT NAM VĂN HIẾN, trang Ngô Minh Hằng.
 
-  Kính mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức tiếng hát của Trường Hải qua nhạc phẩm XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN.
 
-  Và Trân trọng kính mời Quị vị và các Bạn vào thăm:
 
 
Vào thăm trang VIỆT NAM VĂN HIẾN để Quí Vị, các Bạn cùng Nmh lắng nghe lòng mình thổn thức với quê hương.
 
Xin cảm ơn Qúi vị và các Bạn.
 

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment