Sunday, May 6, 2018

ĐÂU CÓ ANH HÙNG - Biếm thi Tha HươngBiếm thi Tha Hương
McCain doesn't want Trump at funeral, friends tell White House
 
 

ĐÂU CÓ ANH HÙNG
 

Chết thì cứ chết ông ơi
Thế gian ai sống trên đời mãi đâu !
Chết mà được hoàn cầu thương nhớ
Ngoài tài năng còn ở tấm lòng
Chết mà tính cách như ông
Nhỏ nhen, ích kỷ thì hòng ai thương !
Tài đã chẳng bốn phương lừng lẫy
Đức càng không được thấy xiển dương
Bao năm ông ở chính trường
Chưa làm gì để quê hương rạng ngời
Mà chỉ nói toàn lời đố kỵ
Tấm lòng ông bé tí vậy sao?
Chết thì cứ chết đi nào
Ai thăm, ai viếng ồn ào ích chi ?
Có thăm cũng chẳng thì sống lại
Không thăm thì vẫn phải nằm trơ
Tốt chăng, lúc sống, bây giờ
Nói hay, làm đúng cõi bờ ghi ơn !
Chứ sắp chết còn hờn, còn dỗi
Còn hận thù không đội trời chung
Với người dân cử, đúng không?
Người mà đang gánh non sông mệt nhoài...
Không gánh đỡ còn hoài chê bỉ
Có gọi là kẻ sĩ được không ?
 
THẾ THÌ ĐÂU CÓ ANH HÙNG !!!
 
Tha Hương

 

No comments:

Post a Comment