Wednesday, May 16, 2018

QUA THÁNG TƯ RỒI - XIN HÃY RỬA HỜN - Thơ NMH - Nhạc Hoàng Phương NguyênTrân trọng giới thiệu đốn Qúy Vị và Các Bạn nhạc phẩm
XIN HÃY RỬA HỜN - Thơ NMH - Nhạc Hoàng Phương Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=g3TN6zA_e0g

QUA THÁNG TƯ RỒITháng Tư ? qua tháng Tư rồi !
Sao lòng ta vẫn đau vùi tháng Tư ?
Bao giờ sông núi trùng tu ?
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim !
                   *
Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!
                   *
Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này ?
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui
                   *
Mà là tù ngục dập vùi
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa !
                   *
Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng !
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ
                   *
Mong ngày sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh !
Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong
                   *
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu....??
Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu !
                     *


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment