Wednesday, October 17, 2018

CHÚNG ĐẤY --- Trích Lời Cánh Chim Rừng sắp xuất bản
Trích Lời Cánh Chim Rừng sắp xuất bản
 
 

CHÚNG ĐẤY
 

Kể ra phản bội cũng nhiều công
Vỗ ngực rằng yêu lắm, núi sông
Tiếp sức nuôi Hồ, tiền nó góp
Hà hơi giúp vẹm, xác dân chồng
Cúi luồn gian đảng mong vài chục
Đánh phá người ngay kiếm mấy đồng
Chúng đấy, một bầy khoe chống cộng
Nhưng thờ Bắc Pó, đáng khinh không ?
 
Ngô Minh Hằng

2012

No comments:

Post a Comment