Saturday, October 13, 2018

Họa thơ Thi sĩ Ngô Đình Chương
Chân thành cảm ơn Thi sĩ Ngô Đình Chương cho Nmh thưởng thức thi phẩm THÁNG NGÀY TƯỞNG NHỚ nhân gần đến ngày húy nhật của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.  Dù non kém nhưng để tạ lòng, Nmh xin kính hoạ 
 
 
Thơ  Ngô Đình Chương
 
 
Tháng Ngày Tưởng Nhớ
 
 
Năm lăm năm trước sáng mù sương
Giữa chốn kinh đô cảnh chiến trường
Cận tướng hô hào truy soái chủ
Tha nhân cổ súy loạn triều cương
Ma tâm mở cửa rung thiên địa
Quỷ tặc ra tay đẩm nguyện đường
Ôi tiếng reo hò ngây dại ấy
Nỗi Lòng sao giải hỡi quê hương !
 
Ngô-Đình Chương
 
 
 Kính họa
 
 
VỌNG BÁI BÊN TRỜI
 

Một bóng người đi giữa tuyết sương
Màng chi bổng lộc với quan trường
Vì thương tổ quốc, xây nền tàng
Bởi xót đồng bào, lập kỷ cương
Những tưởng trung thành gom một mối
Nào hay phản phúc xé trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bái bên trời vẫn khói hương
 
Ngô Minh Hằng
12/10/2018
 

From: ngodinhchuong@yahoo.com
To: nghiep13@gmail.com, nghiepquangphan@yahoo.com, nmh5475@aol.com
Sent: 10/10/2018 2:10:33 PM Central Standard Time
Subject: Fwd: Thơ
 
 
Tháng Ngày Tưởng Nhớ
 
 
Năm lăm năm trước sáng mù sương
Giữa chốn kinh đô cảnh chiến trường
Cận tướng hô hào truy soái chủ
Tha nhân cổ súy loạn triều cương
Ma tâm mở cửa rung thiên địa
Quỷ tặc ra tay đẩm nguyện đường
Ôi tiếng reo hò ngây dại ấy
Nỗi Lòng sao giải hỡi quê hương !
 
Ngô-Đình Chương
 

No comments:

Post a Comment