Tuesday, January 15, 2019

TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!

TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!

Tin Net: Ngày 4/1/2019 ác quyền VC đã tàn phá vườn rau Lộc Hưng,
quận Tân Bình, làm sập hơn 200 căn nhà, nơi sinh sống của mấy trăm
gia đình nghèo khổ, trong có có 6 căn, mỗi căn 24 phòng của dòng
Chúa Cứu Thế dành cho thương phế Binh VNCH cư trú.

   *
Nào đâu chỉ một Lộc Hưng
Thực ra, cộng cướp mọi vùng nước ta
Bắc - Trung - Nam khắp sơn hà
Rồi đem cống lũ Trung Hoa, cộng Tàu
Nếu dân, chín chục cùng nhau (1)
Đứng lên đồng loạt, cộng đầu hàng ngay
Vỡ bờ tức nước xưa nay
Hỏi ai cản nổi sức này được không?
Xem kìa, súng thép đạn đồng
Đã vô dụng trước thành công Hoa Lài (2)
Bền gì một đảng tay sai
Khi dân điểm mặt quái thai giặc Hồ
Thì tan ngay bọn Hán nô
Và quê thoát cảnh cõi bờ lầm than !
Nhớ không, câu truyện dân gian
Cha đưa chiếc đũa, dễ dàng bẻ đôi
Sau đưa cả bó và rồi
Bảo con bẻ thử, con cười, xin thua !
Trách ai không đọc truyện xưa
Lại vì tư lợi mà lừa bịp nhau !
Làm người yêu nước lòng đau
Làm niềm tin bị đục ngầu, mất đi!
Và làm đạo đức suy vi
Cháy nhà hàng xóm, ai thì giúp ai !
Thanh niên sống chẳng ngày mai
Cao lâu tửu điếm bạc bài, quên quê!
Để nay hậu quả ê chề
Nước ta, Việt cộng đã chia với Tàu
Thành Đô chúng ký từ lâu
Việt Nam còn mấy ngày đâu của mình !?(3)
Hỡi ai yêu nước chân tình
Xin vùng lên dựng công trình cho mau
Kẻo không còn kịp nữa đâu
Nước ta, khi thuộc về Tàu là xong...
Nếu không đòi được núi sông
Đòi tên thành phố, Lộc Hưng, nghĩa gì !(4)
Toàn dân, vùng dậy ngay đi !
Kẻo mươi tháng nữa ta thì mất quê !!!


Ngô Minh Hằng


Chú thích:
1/ Chín chục triệu dân VN

2/ Cách mạng Hoa Lài - https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Tunisia

3/ Theo Hội Nghị Thành Đô giữa Cộng Tàu và Cộng Việt trong hai ngày 3 và 4/ 9/1990, do Giang Trạch Dân và Nguyễn Văn Linh ký kết thì năm 2020, VC giao nước VN cho Tàu cộng. VN sẽ thành quận, huyện của Trung cộng.

4/ Nước đã mất thì có đòi tên Sài Gòn hay vườn rau Lộc Hưng thì cũng thành vô nghĩa.

No comments:

Post a Comment