Tuesday, February 12, 2019

Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu ỦNG HỘ NHÀ THƠ NGÔ MINH HẰNGFrom: Phung Huynh <hoicqnqlvnchqld@gmail.com>
Sent: Monday, 11 February 2019 3:09 PM
To: phung huynh
Subject: Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu ỦNG HỘ NHÀ THƠ NGÔ MINH HẰNG

HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH QUEENSLAND - ÚC CHÂU

MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG

Kính thưa Quý Đồng Hương, Quý Niên Huynh Trưởng, Quý Chiến Hữu,
XÉT RẰNG:
THỨ NHẤT: Những bài thơ của Nhà Thơ Ngô Minh Hằng trên báo, trên mạng, và đặc biệt trên các Đặc San Gươm Thiêng, Cơ Quan Ngôn Luận của Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu, luôn luôn góp phần, khích lệ tinh thần yêu nước chống cộng, mà đông đảo chiến hữu và đồng hương, tại Úc cũng như khắp nơi trên thế giới, trước sau như một theo đuổi, ngót nửa thế kỷ qua;
THỨ HAI: Những bài viết vu khống, chụp mũ, xuyên tạc... đánh phá Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, một cách dai dẳng từ mấy chục năm qua, cho thấy tác giả những bài viết đó, không phải là những người tử tế, được sinh ra và trưởng thành trong xã hội tự do, dân chủ và văn hiến, như VNCH hay các quốc gia Âu, Mỹ, Úc...
THỨ BA: Nhiều bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ, tay sai CS đội lốt quốc gia, là tác giả của những bài viết, đánh phá Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, nhằm một mặt lung lạc tinh thần Nhà Thơ, mặt khác, gây hoang mang để đồng hương mất tin tưởng vào những bài thơ Nhà Thơ sáng tác.
NAY, VỚI TÍN NIỆM TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, 
HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH/QLD -Úc Châu
TRÂN TRỌNG MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG:
THỨ NHẤT: Hoàn toàn ủng hộ và bảo vệ lập trường chống cộng dứt khoát, minh bạch, trước sau như một, của Nhà Thơ Ngô Minh Hằng và tất cả những người cầm viết, cùng đồng hương yêu nước chống cộng nói chung;
THỨ HAI: Cực lực phản đối tác giả, nhất là những tên tay sai CS đội lốt quốc gia, đã viết những bài đánh phá Nhà Thơ Ngô Minh Hằng và những người cầm viết yêu nước chống cộng;
THỨ BA: Lý tưởng yêu nước chống cộng được Nhà Thơ Ngô Minh Hằng theo đuổi, cũng là lý tưởng cao cả được mọi chiến hữu CQN/QLVNCH, mọi người Việt yêu nước, và toàn thể nhân loại, trước sau như một, cùng theo đuổi, suốt hơn thế kỷ qua cũng như trong hiện tại và mai hậu.
Trân trọng,
Brisbane ngày 11 tháng 2 năm 2019


Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD - Úc Châu
Cựu Chủ Tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu 


Kính thưa Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu
Kính Thưa Các Chiến sĩ Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu


Thật là một vinh dự khi Ngô Minh Hằng nhận được bức điện thư MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG của Ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu gởi rộng rãi trên một số Điễn Đàn vào ngày 11/2/2019 với những nội dung:

THỨ NHẤT: Hoàn toàn ủng hộ và bảo vệ lập trường chống cộng dứt khoát, minh bạch, trước sau như một của Ngô Minh Hằng và tất cả những người cầm bút, cùng đồng hương yêu nước chống cộng nói chung.
THỨ HAI: Cực lực phản đối những tác giả và những tên tay sai CS đội lốt quốc gia, đã viết những bài đánh phá Ngô Minh Hằng và những ngườiyêu nước, cầm bút chống cộng.
THỨ BA: Nhiều bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ, tay sai CS đội lốt quốc gia, là tác giả của những bài viết, đánh phá  Ngô Minh Hằng, nhằm một mặt lung lạc tinh thần Nmh, mặt khác, gây hoang mang để đồng hương mất tin tưởng vào những bài thơ Nmh sáng tác.


Kính thưa Ông Chủ Tịch cùng toàn thể Các Chiến sĩ Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu,

Nmh xin trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Qúy Vị.

Kính thưa Qúy Vị,

Bức điện thư Minh Định Lập Trường của Qúy Vị đến với Nmh thật đúng lúc vì hơn lúc nào hết, Nmh cần được những người cùng chung lý tưởng Quốc Gia chia sẻ và hỗ trợ. Lý do: chiến dịch đánh phá Nmh hơn mười bốn năm nay càng ngày càng mạnh, tỷ lệ thuận với số VC, tay sai và dư luận viên được đảng CSVN gởi ra hải ngoại, cài đặt, trà trộn trong các cộng đồng VN tỵ nạn CS, trong một số cơ quan truyền thông và diễn đàn điện tử tiếng Việt. Đương nhiên, những người này nhận họ là người QG chống cộng mặc dù không ai thấy họ chống cộng mà chỉ thấy thỉnh thoảng họ forward một vài tin tức trên DĐ để che tung tích, còn việc chính là họ bịa đặt, tung hoả mù, đánh phá, lăng nhục người chống cộng. Chúng ta chỉ nhận ra họ qua hành vi tung hứng, đánh phá những người QG chống cộng liên tục, quyết liệt, dai dẳng kiểu Tăng Sâm, dơ bẩn và có kế hoạch.  Họ lập toà án nhân dân trên DĐ để đấu tố người quốc gia theo lối cải cách ruộng đất. Không có tội thì họ dựng ra tội mà vu tội, tố khổ và buộc tội. Riêng Nmh, sự đánh phá, tố khổ đã đến giai đoạn đem chuyện gia đình Nmh ra vo tròn bóp méo, mạ lỵ và đang leo thang đến mức đem cả cha mẹ Nmh, những người đã khuất cả nửa thế kỷ ra mà lăng nhục theo  của nghị quyết 36. Đây là điều mà đạo lý VN không ai chấp nhận nhưng nó lại là đòn tâm lý rất ác độc vô nhân tính của CSVN. Bởi lẽ, khi thấy cha mẹ bị lăng nhục thì có người con nào chẳng đau lòng mà bỏ cuộc. Trường hợp của Nmh, càng đau lòng, Nmh càng không buông bút và những kẻ gian càng bịa chuyện phỉ báng mạ lỵ Nmh ác độc bao nhiêu thì mọi người càng nhận ra họ rõ bấy nhiêu. Là những người đã hiểu rõ sự tàn ác của CS, hai Cụ của Nmh năm 1954 đã bỏ miền Bắc đem các con chạy vào miền Nam để đổi lấy chữ Tự Do thì Nmh tin rằng Hương Linh của các Cụ sẽ cảm thông khi thấy con của mình dù yếu đuối và bé nhỏ nhưng vẫn kiên trì cầm bút dối diện với tà quyền và ghi vào đá những tội ác tầy trời của CSVN.

Kính thưa Ông Chủ Tịch cùng toàn thể Các Chiến sĩ Hội CQN/QLVNCH/QLD Úc Châu,


Bức điện thư MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG của Qúy vị là niềm khích lệ, là hành trang tinh thần và sẽ đồng hành với Nmh trên đường thơ tranh đấu cho quê hương VN không còn CS.

Xin chân thành cảm ơn Qúy Vị.

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment