Monday, April 22, 2019

MỘT LẦN SỐNG CHẾT ...

MỘT LẦN SỐNG CHẾT ...Khi xưa còn trẻ, ngây thơ
Ngày nay khôn lớn vẫn khờ nữa sao?
Đảng yêu dân nước đâu nào
Chỉ yêu thống trị, ngôi cao, bạc tiền!
Đảng còn bán đất tổ tiên
Mà ta để đảng bình yên được à?
Hãy mau đòi lại sơn hà
Bởi khi nước mất, hỏi nhà còn không !?
Chệt vào là mất núi sông
Nhà tan, tổ quốc Lạc Hồng cũng tan !
Ta và con cháu điêu tàn
Nhục hờn Tây Tạng, bẽ bàng Tân Cương !!!
Đứng lên và hãy can trường
Diệt loài bán nước, trừ phường giết dân
Đừng sợ hãi, chớ lần khân
Thời gian mất nước đến chân ta rồi
Còn vài năm nữa mà thôi
Năm hai ngàn cộng hai mươi đó mà (2020)
Đảng giao Tàu nước Việt ta
Cộng Tàu nhận đất là ra nước Tàu !
Thế là diệt chủng không lâu
Thế là nước Việt, địa cầu mất tên !!!
Đồng bào ơi, hãy đứng lên !
Nếu như có chết, tuổi tên sống đời
Chớ đừng sống kiếp tôi đòi
Đớn hèn, tủi hổ với người gần xa !

Một lần SỐNG - CHẾT, thì ta
Sống hay chết sẽ phải là quang vinh!!!


Ngô Minh Hằng
2018


No comments:

Post a Comment