Sunday, January 16, 2011

TÂM SỰ NGÀY XUÂN

   
(theo tâm sự một người lính VNCH. Nhân dịp Xuân về, kính dâng
Anh Linh các Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam.)

Lòng chùng xuống khi nhớ về qúa khứ
Hai mươi năm mà tưởng mới hôm qua
Nhìn mai nở quê người, xuân viễn xứ
Mà ngậm ngùi đau xót nặng lòng ta<!-- Read more -->

Màu hoa ấy, mai vàng nơi đất Mẹ
Nở bên hầm chiến đấu mỗi muà xuân
Tết tiền đồn, tâm tư người lính trẻ
Nhìn mai vàng nghe thương nhớ bâng khuâng...

Bao nhiêu năm ngược xuôi đời lính trận
Chiếu đất màn sương đối diện giặc thù
Chẳng ngại gian lao, nằm gai nếm mật
Miễn Quê Hương, Tổ Quốc vững nghìn thu !

Rồi một sáng muà xuân còn đượm sắc
Người bạn bên ta gục xuống tình cờ
Trong lửa đạn, một nấm mồ xám ngắt
Một cành mai vội vã cắm đơn sơ

 

 


Người chiến hữu đã cùng ta chia xẻ
Bao chiến công, bao gian khổ vui buồn
Cũng từ đấy, khi xuân về lặng lẽ
Nhìn mai vàng ta thấy xót xa hơn !

Từ nước mất, ta sống đời lưu lạc
Từ an thân, ta thấy thứ ta hèn
Xuân lại đến, xin thắp vòng hương nhạt
Một cành mai, tạ lỗi với Anh, Em

Linh hồn Anh khôn thiêng xin phù hộ
Cho Nhà Ta mai sẽ thuộc về ta
Cho dân ta thôi lầm than khốn khổ
Gương bốn ngàn không thẹn với Ông, Cha !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment