Thursday, March 24, 2011

XIN LƯƠNG TÂM HÃY VANG LÊN QUYỀN LỰC

(Tha thiết gởi quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi giới, mọi lứa tuổi.  Riêng thân mến gởi các bạn trẻ, đảng viên, những người yêu nước, yêu tự do, yêu công bằng và lẽ phải)


Hỡi toàn quốc, những  người dân nước Việt
Yêu tự do, yêu lẽ phải, công bình
Hẳn bạn thấy dưới độc tài, quỷ quyệt
Đời sống dân lành vạn nỗi điêu linh ?<!-- Read more -->

Hẳn bạn thấy đảng không hề tôn trọng
Quyền tự do - tối thiểu - của con người
Khi dân trình bày ưu tư, nguyện vọng
"Phản động", buộc vào, đảng nhốt dân thôi !

Những phiên tòa, điển hình, thưa các bạn
Lối xử kia, xin hỏi có công minh ?
Bởi yêu nước, dân góp vào ý kiến
Đảng bắt giam dân, gán tội tầy đình !!!

Những cáo trạng dựng lên nhiều tội lạ
Những phiên toà cấm hết mọi người thân
Những bị cáo chỉ được quyền : "KHÔNG - CÓ "
Và luật sư nhận tội, miễn phân trần !!!


Tất cả đó  là tự do, dân chủ
Hay độc tài, mọi rợ giữa văn minh ?
Xin các bạn nhìn phiên toà của đảng
Để tự tìm riêng đáp số đời mình !

Đảng giải phóng, nói rằng đưa dân, nước
Đến thiên đàng hạnh phúc, đến vinh quang
Nhưng sự thật là mật, đường, bánh vẽ
Nên đời dân là tù ngục điêu tàn  ...

Khoe dân chủ, đảng thẳng tay đàn áp
Khi ngươì dân phản đối những mưu toan
Khoe yêu nước, đảng âm thầm bán nước
Dâng cộng Tàu Bản Giốc lại Nam Quan !

Hỡi dân tộc Việt Nam, người mọi giới
Xin lương tâm lên tiếng nói công bằng
Đảng không được hại những người yêu nước
Không được quyền vuì dập những mầm măng !


Phải đòi đảng trả mặt trời cho đất
Để cây lành đơm lộc thắm, đơm hoa
Hãy can đảm hỡi những lòng bất khuất
Kìa, Hoa Lài đang nở ngát Lybia 

Phải đòi lại cho dân từng cột mốc
Của Tổ Tiên mà đảng hiến dâng Tàu
XIN LƯƠNG TÂM HÃY VANG LÊN QUYỀN LỰC
Để son vàng dòng quốc sử muôn sau !!!

Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment