Sunday, August 28, 2011

CÁT BỤI


Thế đấy, từ ngày cuối tháng Tư
Vào Nam, đảng cướp có chi từ !
Đảng khoe giải phóng cho dân nước
Xâm chiếm mà là giải phóng ư ?

Đảng đã đang tâm bóp nghẹt đời
Nhà tù, nấm độc mọc muôn nơi
Văn minh, sáng tạo hàng trăm kiểu :
Bán nước, lừa dân, giết hại người !

Đảng rắc gieo đời những đớn đau
Người dân đói khổ, đảng sang giàu
Lương tâm thức dậy, lương tâm hỡi
Dừng lại bàn tay máu đỏ ngầu

Dừng bàn tay lại, lắng thanh âm
Sấm chuyển trời cao, gió đã gầm
Sóng đã tuyên ngôn lời biển động
Cuồng phong đã nổi tự nhân tâm

Dừng lại ngay đi, tỉnh lại đi
Thành trì, sinh lộ đã suy vi
Một mai thành nát ra muôn mảnh
Quyền lực kia ư? Chả nghĩa gì !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment