Sunday, August 21, 2011

HÃY XIN ĐỂ LẠI NGHÌN SAU


(Xin gởi toàn thể Quân Đội Nhân Dân, Công An và Đảng viên các cấp có lòng yêu đất nước Việt Nam.  Hỡi ca’c bạn trẻ du học sinh và những người theo chủ thuyê’t CS, xin vì lẽ phải và công  bình mà chuyển bài thơ  này đến bằng hữu của các bạn.  Xin vì chi’nh tương lai của bạn, của gia đình bạn, của sự tồn vong của quốc gia dân tộc mà đư’ng lên đấu tranh cho tự do dân chủ của nươ’c nhà, lưu  lại  sử vàng ngàn đời cho hậu thê’.)
 

Tôi viết bài thơ gởi đến anh
Từ con tim Việt rất chân thành
Anh ơi sông núi đang cuồng nộ
Đang thét lời đau trước sử xanh

 
Đang rất bi thương hỏi mọi lòng
Nào đâu bất khuất giống Tiên Long
Đâu gươm chính khí, đâu hùng sử
Đâu quật cường xưa hỡi núi sông !?


Mà để giang sơn phải đắm chìm
Bởi phường lãnh đạo vốn không tim ?
Cắt sông xẻ núi dâng Trung Quốc
Mãi cúi đầu sao ?... hoặc đứng nhìn ???

  
Lịch sử oai hùng nước Việt ta
Bao trang anh kiệt cứu sơn hà
Đứng lên dẹp giặc, gìn sông núi
Để lại muôn đời những gấm hoa....

 
Anh nghĩ gì ... anh Chiến sĩ ơi
Nam Quan, Bản Giốc đã dâng người
Núi sông: xương máu Ông Cha đấy
Hơn bốn nghìn năm huyết lệ bồi


Hơn bốn nghìn năm đấy hỡi anh
Mà nay sông núi thế, sao đành ???
Anh ơi, cùng với toàn dân nhé
Ta phải vùng lên ! Phải đấu tranh !

Cơ hội là đây, chớ trễ tràng
Hãy thương dân tộc qúa lầm than
Nước chờ anh đấỵ Dân chờ đấy!
Xin để nghìn sau nét sử vàng...


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment