Sunday, August 28, 2011

NGỘTa đi gần hết đường đời
Ðã qua bao nỗi khóc cười, đau thương
Ðã chua xót lắm đoạn trường
Ðã cay đắng bởi vô lương, thói đời
Ðã buồn vị kỷ, lòng người
Ðầy tâm ác độc, đầy lời gian ngoa
Ðã thừa khốn khó, bôn ba
Ðã trong vinh hiển, an hòa, thảnh thơi
Mới hay dâu biển trong đời
Là trò con Tạo trêu người, thế thôi
Nếu không thắng ngọt mệnh trời
Thì ăn trái đắng như người thế gian
Miễn sao nợ trả vẹn toàn
Mỉm cười với đất, đo gan với trời !
Ðể cho gánh nặng cõi người
Hóa thành hạt bụi mà trôi nhẹ nhàng
Ðể ngày từ giã trần gian
Lòng ta thanh thản, bình an mà về
Tránh xa bến đắm bờ mê
Mượn - vay, chồng chất não nề, ích chi ?
Dù đời ngút lửa âm ty
Cũng không coi nặng sầu bi cuộc đời
Vì đời là một cuộc chơi
Ðược, thua chi cũng sẽ rồi phù du !


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment