Thursday, January 26, 2012

HÃY VÙNG LÊN, DÂN TỘC VIỆT ANH HÙNG !Cao lên nữa, hỡi đuốc thần Nguyễn Huệ
Khêu lửa hồng quật khởi, hỡi Trưng Vương!
Quyết chí, hùng tâm, kiên định lập trường
Thì chướng ngại chẳng là điều gian khó

Thì chiến thắng lẫy lừng, ta phải có
Trong huy hoàng, cờ chính nghĩa tung bay
Vì độc tài đang giẫy chết, lung lay ...
Đảng tố đảng để gìn quyền, giữ lợi

Đêm phải tàn vì bình minh đang tới
Như đảng tàn cho chính nghĩa thăng hoa
Anh chị em ! Nào, tất cả chúng ta !
Vì Tổ quốc, ba miền cùng đứng dậy !!!

Vì nòi giống và vì ta nữa đấy !
Sống một lần, ta phải sống đời vui
Phải hiên ngang, và nhìn thẳng cuộc đời
Không thể mãi, chịu mị lừa, đàn áp ...

Vì Việt Nam, ta, hào hùng quả cảm:
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Duy Tân
Và Bảy Lăm, gương yêu nước trong ngần:
Tướng Hưng, Vĩ, Phú, Nam, Hai, Ngọc Cẩn !!!

Ta, đã đủ những năm dài kiên nhẫn
Để chờ thời, đợi thế, đợi hôm nay
Hỡi ba miền! Lịch sử, góp bàn tay !
Đem trí dũng, ta đền ơn sông núi !

Hỡi nhân bản, toàn dân từng trông đợi !
Hỡi tài năng, Tổ quốc mãi chờ mong !
Hỡi những buồng tim đỏ máu Lạc Hồng
Hãy đáp tiếng đau thương, hồn nước gọi !

Hãy đứng dậy, đập tan đời tăm tối
Bằng gươm thần, bằng dũng lược, bằng tim !
Để cứu Việt Nam thoát cảnh đắm chìm
Trong khốn nhục, bàn tay loài quỉ đỏ

Lửa đã cháy, lưng trời đang nổi gió
Hãy vùng lên, dân tộc Việt anh hùng !
Ta rửa thù nhà, hận nước, hờn chung ...
Và xây một Việt Nam lừng kim cổ !!!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment