Wednesday, January 4, 2012

XUÂN MONG ĐỢI


Ồ, Xuân lại đến rồi đây nhỉ
Sao cõi lòng ta vẫn lạnh lùng
Không bướm, không hoa, không én liệng
Tim hồng máu rỉ vẫn rưng rưng !


Từ ngày tức tưởi rời quê Mẹ
Đất khách nương nhờ, gởi chút thân
Ta thấy ta hèn hơn tất cả
Và đời muôn sự bóng phù vân !


Kià ai giàu có, ai danh vọng
Nọ kẻ quyền uy, kẻ khó nghèo
Bỏ tất cho đời khi nhắm mắt
Hay là khâm liệm để đem theo ???


Hỡi ai hãy tỉnh cơn cuồng loạn
Dừng lại bàn tay đỏ máu người
Hãy mở lòng ra và mở mắt
Nước nào rửa sạch tội trùng khơi ?


Bao nhiêu tội ấy, ngàn trang sử
Lưu xú muôn năm lại cõi đời
Ôi những mùa Xuân không cánh én
Mùa Xuân thống hận khóc chia phôi !


Mong ngày về lại quê yêu dấu
Treo mảnh kim ô giữa đỉnh trời
Bóng tối tan đi và ánh sáng
Đem mùa Xuân đến với quê tôi !Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment