Friday, January 13, 2012

LỜI CÁNH CHIM RỪNG (Gởi chiếc lồng chim)
Chim kia nếu hót có hay
Xin cho chim hót gọi bày đầu non
Bao la dưới đỉnh trời tròn
Quản chi năm tháng véo von gọi đàn
Nếu chim xa cảnh non ngàn
Lồng vàng khóa ngọc huy hoàng nhốt chim
Thì buồn, chim sẽ lặng im
Và không hót nữa lời tim cho đời
Bởi chim thiếu vắng bầu trời
Tự do, rừng thẳm biển khơi, tung hoành ...
Núi sông… nhuộm đỏ... tô xanh
Làm sao chim hót cho thành lời hay !?
Thôi chim xin cứ ... thế này
Xoải đôi cánh trắng chim bay trên ngàn
Quê hương còn ách bạo tàn
Thì chim còn hót gọi đàn, thế thôi ....
Lồng son xin để cho người
Núi rừng kia với chim trời của nhau ....
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment