Saturday, August 3, 2013

BỘC BẠCH
BỘC BẠCH


Nói thẳng nhiều khi cũng thấy phiền
Thấy phiền rồi thẳng bảo là ... nghiêng ?
Nghiêng ư? chẳng thể , vì không thật !
Mà thật thì mang lắm lụy phiền !
Phiền lụy, có chi bằng ... lội ngược ?
Hân hoan, bởi thế phải ... đi nghiêng ?
Thôi thì đành vậy, trời sinh tính
Bộc bạch tình quê, mặc kẻ phiền !

Ngô Minh Hằng

Bài hoạ 1:
CHO QUA

Cuộc sống nhân gian có lúc phiền
Đời người khi quẩn tựa cây nghiêng
Rủi may đen đỏ làm sao biết?
Vận hạn hên xui nghĩ mới phiền !
Đừng giống người say thân ngã ngã
Không như kẻ tỉnh đầu nghiêng nghiêng
Ngã nghiêng...nghiêng ngã, ôi thân phận
Như giấc mơ, ta gác mối phiền.

Trịnh Cơ
31/07/2013

Bài họa 2 :

Làm người sao tránh khỏi buồn phiền ?
Phiền nhứt là khi bị ngã nghiêng
Nghiêng quá cho nên cần phải chống
Chống không vững chắc chuốc thêm phiền
Phiền sao đời vẫn nhiều gian dối
Dối lắm người đành chịu ngã nghiêng
Nghiêng ngã phải chăng là số kiếp ?
Kiếp người trần thế, kiếp buồn phiền ?

CỎ DẠI


Bài tự họa 3

ĐỦ KIỂU PHIỀN

Thưa bạn, nhân gian quả rất phiền
Dù đi lối thẳng hoặc đường nghiêng
Bởi vì mưa nắng gieo hờn tủi
Do đó tâm tư hứng lụy phiền
Ái ngại, có thương dòng nước ngược
Ngậm ngùi dầu xót bóng chiều nghiêng
Khốn nhưng con tạo đành hanh lắm
Cứ kiếm mà trao những muộn phiền

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 Bài họa 4

Chẳng  Sợ  Phiền

Thời thế đổi thay lắm chuyện phiền
Tùy cơ, nhiều kẻ chọn đi nghiêng.
Đi nghiêng, nhân-cách không đoan-chính,
Đứng thẳng, đối đầu với muộn-phiền.
Truyền-thống Quốc-gia đường chính-nghĩa,
Thiên-đường Cộng-sản nẻo tà nghiêng.
Chính tà, kim cổ không hòa-hợp.
Lối thẳng ta đi! chẳng sợ phiền.

Nam  Phong

No comments:

Post a Comment