Saturday, August 3, 2013

GIÁ TRỊ GÌ ?
GIÁ TRỊ GÌ ?

(gởi những tên trí thức mà vô tri thức, tung hứng với VC, phản quê hương dân tộc)


Giá trị người không do của cải
Xe sang, nhà đẹp, lớn cơ ngơi
Nếu như người chủ tư dinh đó
Quí bạc tiền thôi, chẳng quí người

Giá trị người chẳng là học vị
Giáo sư, tiến sĩ hoặc chi chi
Nếu như tim óc không lương chính
Thiếu đạo làm người dẫn lối đi

Giá trị người phải đâu chức tước
Khi lòng không đức, dạ không nhân
Tài năng chẳng hiến cho dân nước
Mà chỉ gia đình, chỉ bản thân

Giá trị người nào do vỗ ngực
Tự khen ta tốt hoặc ta tài
Ta sao, thiên hạ đều hay cả
Vì việc ta làm giấu được ai !

Giá trị người không vì gốc rễ
Chẳng do phe đảng giúp nâng cao
Mà do tư cách, do hành động
Thể hiện nhân luân đến mức nào

Hỏi giá trị gì khi trí thức
Nói lời gian dối hại người ngay
Hợp hoà tung hứng cùng gian tặc
Vô sỉ, vô lương đến cỡ này ?

Cũng vì trí thức vô tri thức
Dân tộc bây giờ mới khổ đau
Đất nước mới vào tay lũ vẹm
Vẹm đem đất nước hiến dâng Tàu !!!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment