Sunday, January 24, 2016

HỠI NHÂN LOẠI NGHE CHĂNG LỜI CẦU CỨUVC đàn áp tín đồ Phật Giáo An Giang


HỠI NHÂN LOẠI
NGHE CHĂNG LỜI CẦU CỨU

Hỡi nhân loại, có nghe kià, tiếng thét
Từ An Giang trong phiên xử tín đồ
Với tội danh lợi dụng chữ tự do
Tội vu khống và lạm quyền dân chủ

Dân có quyền chi ? xin đừng ru ngủ
Nếu có quyền sao bị bắt, bị giam
Nếu có quyền sao không được khói nhang
Không được sống cho điều mình tín ngưỡng ?

Dân có quyền tại sao dân chẳng được
Thẳng thắn trình bày nguyện vọng người dân ?
Kẻ tu hành sao phải tự thiêu thân ?
Sao tín đạo phải oan tình, mổ bụng ?

Dân có quyền  sao người dân phẫn ức ?
Tại sao dân tuyệt thực ở trong tù ?
Dân có quyền và dân có tự do
Sao bị bắt, bị thẳng tay đàn áp ?

Hỡi nhân loại nhìn xem dân các nước
Có tự do, dân chủ, có nhân quyền
Họ  tự thiêu ? mổ bụng ? chịu oan khiên ?
Và họ phải hy sinh bằng nỗi chết ?

Thế mà ở nước tôi, người dân Việt
Phải tự thiêu, mổ bụng  bởi vì sao ???
Tôi nói muôn câu không hết nghẹn ngào
Không tả hết đau thương vì Cộng Sản

Này hỡi Lương tâm, Công bình, Nhân bản
Có nghe chăng lời cầu cứu dân tôi ?
Hỡi những văn minh tiến bộ loài người
Hãy rực rỡ cho lụn tàn ác độc!


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment