Sunday, May 22, 2016

AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?


AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?
Nhân tin cá chết lan từ Vũng Áng vào Sài Gòn, nổi trắng trên sông Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc*
Cá chết. Vì sao chết thế này ?
Chết từ Vũng Áng chết về đây...
Sài Gòn - Vũng Áng xa nhau thế
Chết lại gần nhau mới khổ thay !!!
                          *
Cá chết, nhìn xem, đứt ruột không!
Thị Nghè xác cá chật lòng sông
Con kênh Nhiêu Lộc ngoan hiền thế
Nay bỗng tang thương cá trắng dòng
                            *
Cá chết. Vì sao cá chết đây ?
Lênh đênh trên sóng, xác trôi đầy
Người dân đau xót, người dân hỏi
Đảng vẫn làm thinh chẳng giãi bày
                             *
Cá chết. Vì sao cá chết à ?
Chính vì chất thải Formosa
Do quân Tàu cộng tuôn vào biển
Đầu độc Việt Nam chết đấy mà !!!
                           *
Diệt chủng, Tàu giăng kế độc đây
Biển đen cá trắng nổi trôi đầy
Ruộng khô, lúa chết vì không nước
Ai tạo đau thương khốn khổ này !?
                         *
Cá chết, than ơi, chết tội tình
Chết oan, chết uổng, chết u minh
Dân nhìn cá chết mà ai oán
Chẳng biết khi nao đến...lượt mình !
                         *
Ngồi đó nhìn ư ? Đứng dậy thôi !
Người dân bất khuất Việt Nam ơi ...
Nếu không muốn chết như bày cá
Hoặc chệt nghiền ta đến nát đời !!!

*
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment