Tuesday, May 3, 2016

QUA THÁNG TƯ RỒI


QUA THÁNG TƯ RỒITháng Tư ? qua tháng Tư rồi !
Sao lòng ta vẫn đau vùi tháng Tư ?
Bao giờ sông núi trùng tu ?
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim !

Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!

Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này ?
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui

Mà là tù ngục dập vuì
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa !

Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng !
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ

Mong ngày  sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh !

Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu....??

Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu !


Ngô Minh Hằng

 


No comments:

Post a Comment