Wednesday, May 11, 2016

HẠN HÁN

 HẠN HÁN
 
 
Trời làm hạn hán đã đành
Người làm hạn hán mới đanh ác người !
Đất khô dưới ánh mặt trời
Lúa khô không thể nảy chồi, đơm bông
Dân nhìn lúa chết trên đồng
Nhìn khô đất nứt mà lòng tả tơi
Hạn này không phải do Trời
Mà do Tàu cộng giết người Việt Nam!
Mê Kông, chặn nước thượng ngàn
Để nguồn nước cạn khô ran ruộng vườn
Lúa đà chết héo trên nương
Cá còn chết trắng trùng dương hở Trời !
Nông dân lúa chết, đói rồi
Ngư dân cá chết nữa thời sống sao ???
Hỏi ai cho giặc Tàu vào
Sống trên đất Việt, đánh nhào Việt Nam ???
Hỏi ai dâng đất giang san
Cho Tàu tự trị, lấy làm của riêng ???
Sao Tàu chặn nước sông hiền
Dể cho khô cháy khắp miền Cửu Long ???
Lúa đang ôm ngọn đòng đòng
Ai làm lúa chết giữa đồng ?... dã tâm !!!
Giết cá là giết ngư dân
Giết lúa là giết toàn phần Việt Nam!!!
*
Đảng nhìn Tàu giết biển vàng
Mà còn bảo vệ bình an cho Tàu
Không màng dân Việt thương đau
Không thương cá chết, lúa sầu héo khô
Không lo còn mất cõi bờ
Đánh dân, đảng đánh bơ phờ, dã man
Rành rành tội đảng, không oan
Ta cần giải đảng tham tàn, cứu ta !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 

No comments:

Post a Comment