Saturday, August 13, 2016

CHÂN DUNG NGƯỜI QUỐC GIA
- Nói thẳng, nói thật, phát biểu tư tưởng, quan điểm cá nhân là quyền căn bản tối hậu của mỗi người dân sống trong thể chế TỰ DO được luật pháp cũng như  hiến pháp của nước ấy tôn trọng và bảo vệ.

- PHỈ BÁNG, VU CHỤP, LẬT LỌNG, ĐÁNH PHỦ ĐẦU, BỊT MIỆNG người bằng thủ đoạn gian manh trí trá, băng đảng,  bằng ngôn từ hạ cấp, dơ bẩn khi người không làm theo ý mình, nói trái ý mình với chủ đích khống chế, khủng bố tinh thần người  để ngườì sợ mà im là LẠM DỤNG QUYỀN TỰ DO PHÁT BIỂU ĐỂ CHÀ ĐẠP LÊN QUYỀN LÀM NGƯỜI, lên LẼ PHẢI,  là lối HÀNH XỬ BẤT LƯƠNG CỦA TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG, KHÔNG PHẢI TÍNH CÁCH NHÂN BẢN CỦA NGƯỜI QUỐC GIA CHÂN CHÍNH.

Ngô Minh HằngCHÂN DUNG NGƯỜI QUỐC GIA

*
Người Quốc Gia luôn thật lòng yêu nước
Và trung thành cùng lý tưởng tự do
Không binh vực kẻ nói lời phản quốc
Và yểm trợ ai chống cộng, bài Hồ !
*
Người Quốc Gia không quên ngày quốc nạn
Luôn yêu thương gìn giữ lá Cờ Vàng
Không xấc xược nói những lời xúc phạm
Quân đội, màu Cờ, hùng sử Việt Nam !
*
Người Quốc Gia luôn nhớ ơn Tổ Quốc
Không trắng đen, không lấp lửng, trở cờ
Dù buông súng, không khinh quân bỉ tướng
Ngậm máu phun người, chụp mũ, quăng dơ
*
Người Quốc Gia luôn hiền lương, nhân bản
Không gian manh gắp lửa bỏ tay người
Không hiểm độc, không gây thù chuốc oán
Chỉ một lòng dâng tổ quốc mà thôi !
*
Người Quốc Gia luôn luyện rèn nhân cách
Không hại người, không giáng họa, vu oan
Chẳng vờ quen rồi cùng nhau túm đánh
Khi người không theo đường lối mình làm !
*
Người Quốc Gia thường hiếu hòa, nhẫn nhịn
Ngôn ngữ không là tôm cá búa dao
Hành xử công bình, chân phương, thành tín
Giúp đỡ thương yêu dân tộc đồng bào
*
Người Quốc Gia luôn nghĩ suy, cẩn trọng
Tránh hồ đồ, không hấp tấp, a dua
Chẳng hùa theo mà nói lời lật lọng
Không tạo hỏa mù, gian dối, hơn thua
*
Người Quốc Gia cũng chẳng hề vỗ ngực
Là Quốc Gia nhưng giúp cộng muôn trò
Không làm việc Nguyễn Đình Bin dàn dựng
Phá hoại cộng đồng, lạm dụng tự do !!!
*
Người Quốc Gia luôn tuân theo lẽ phải
Theo lương tâm, theo đạo nghĩa con người
Không vì lợi danh mà làm sai trái
Vọng ngữ cuồng ngôn, coi nhẹ Đất Trời !....

*
Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment