Sunday, August 14, 2016

TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Lời tâm huyết, xin gởi về Đồng Bào tại quê nhà và Đồng Bào VN tị nạn CS khắp nơi trên thế giới. Xin những Vị còn trăn trở với Việt Nam chuyển những lời bi thương này đến bằng hữu thân quen của Quí Vị.  Tác giả chân thành biết ơn.


 *
Trên quê hương mình Anh thấy gì không ?
Bản Giốc, Nam Quan, cộng Tàu cắm mốc
Đà Nẵng, Tây Nguyên chúng xây riêng cổng
Dân Việt Nam không được phép đến gần !
 *
Trên quê hương mình Chị thấy gì không ?
Lúa chết khô, sông Đồng Nai cạn kiệt
Biển trúng độc và cá tôm đã chết
Người Việt Nam đang chầm chậm chết theo !!!....
 *
Trên quê hương mình Em thấy gì không ?
Hoàng Sa của ta, Tàu xây công thự
Dân chống Tàu thì luật rừng, đảng xử
Tàu giết dân mình, đảng vẫn anh - em!!!
 *
Trên quê hương mình Rừng thấy gì không ?
Nhìn rõ nhé, biết bao điều nghịch lý
Cắt đất cống Tàu, đảng cười: "nhất trí !"
Nhưng cướp dân từng thửa ruộng miếng vườn !!!
 *
Trên quê hương mình Núi thấy gì không ?
Nước Việt Nam sắp do Tàu cai trị
Hội nghị Thành Đô âm thầm đảng ký
Xô dân vào đời nô lệ Tân Cương...
 *
Trên quê hương mình Biển thấy gì không ?
Họa diệt chủng đang chờ ngoài ngưỡng cửa
Dân tộc Việt Nam sẽ không còn nữa
Mà chỉ còn bày Hán hóa ngẩn ngơ !
 *
Trên quê mình Sỏi Đá thấy gì không ?
Dân đứng biểu tình cô đơn từng nhóm
Đảng sai côn đồ, công an đến tóm
Roi điện, dùi cui chúng đập dã man
 *
Nhưng nếu đứng lên khắp xóm khắp làng
Cùng thét lớn đồng lòng trừ bạo ngược
Thì súng đạn nào xô ta ngã được ???
Mà đảng sẽ thành cát bụi ngay thôi !!!
 *
Hỡi Việt Nam, mau đứng dậy làm người
BỞI QÙY THẾ, TA SẼ THÀNH NÔ LỆ !!!
Dân tộc ta sẽ trong tay đồ tể
Non sông ta thành tỉnh huyện của Tàu !!!
 *
Con cháu ta sẽ là ngựa là trâu
Sẽ oán hận vì ta làm mất nước !
TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC:
Hoặc nhục hèn, hoặc mãi mãi vinh quang !!!
*
Dũng cảm lên nào dân tộc Việt Nam
VÌ MẤT GIANG SƠN LÀ TA MẤT CẢ !!!
Cuộc cách mạng này, núi sông là giá...
Mau, dậy đòi đời, lấy lại quê hương...!!!


 *
Ngô Minh Hằng

  *
Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment