Tuesday, February 21, 2017

ĐỒNG TIỀN: QUYỀN LỰC VÀ TỘI ÁC - Thơ Tha Hương
 
ĐỒNG TIỀN: QUYỀN LỰC VÀ TỘI ÁC
 
Nhìn quanh thế thái nhân tình
Viết câu thơ vụng thấy mình cô đơn !
 
                   *
 
Đồng tiền bé thế mà oai
Nó vùi, nó dập, nó sai, nó hành
Người to mấy cũng thành sợ nó
Vì không tiền dễ có hàm oan !
Tiền sai gian dối, làm càn
Óc tim, liêm sỉ cũng tan vì tiền !
Tiền oai lắm, mua tiên cũng được
Nên chệt mua đất nước Việt Nam
Từ Cà Mau đến Nam Quan
Nơi nào chệt cũng được làm chủ thôi !
Tiền mua được giọng cười tiếng khóc
Mới hôm qua hằn học đả Hồ
Hôm nay đã thấy đội bô
Cờ vàng cờ đỏ, hai cờ hai tay !!!
Tiền mua được cả bày cây đảng
Trụ diễn đàn, mỗi toán dăm ngoe
Cứ người chống cộng, cây ghè
Cứ ai lương hảo, chia phe, cây...bề !
Rồi cây lại khoe nghề đánh trống
Sau những màn phun độc gớm ghê
Đồng tiền nó có bùa mê
Nó mua trọn lũ hành nghề Việt Gian
                *
Tưởng chỉ có da vàng mũi tẹt
Tiền mới làm cho toét mắt ra
Nào ngờ ở xứ Cờ Hoa
Tiền còn mua được các nhà truyền thông !!!
Họ quăng ráo lương tâm nghề nghiệp
Cúi đầu cho tiền khiến tiền sai
Đồng tiền là giấy mà oai
Nó cầm đầu được lắm ngài lắm ông
Nó bảo được truyền thông phải viết
Phao những tin tình tiết lâm ly
Nào là im peach Trump đi
Nào Trump kỳ thị, ngu si, gian hùng
Chỉ mợ Hill vô cùng nhơn đạo
Và chú Ba không xạo, chú khôn
Không cần bảo vệ xóm thôn
Nhập cư, chẳng xét cội nguồn như Trump
Benghazi tại lầm cửa tử
Bị tấn công, Đại sứ qua đời
Là do số mệnh đấy thôi
Hill, Ba không phải là người ác tâm !
                *
Ra tiền khiến kẻ câm người điếc
Khiến bất lương làm xiếc tuyệt vời
Những lòng chẳng đất chẳng trời
Không ghê tội ác mới thời nhúng tay
Xem danh sách dưới đây thì rõ
Nhóm truyền thông chỉ có biết tiền
Mặc cho xã hội ngửa nghiêng
Mặ cho khủng bố đảo điên lộng hành
Ai chết kệ, miễn mình lắm bạc
Ăn cho ngon, hưởng lạc cho đầy
Cầm tiền hãm hại người ngay
Coi chừng quả báo là ngày chẳng xa ! 
 
 
Tha Hương
 

 
__,_._,___
 


From: diendan_songvui@yahoogroups.ca
Sent: 2/23/2017 5:28:33 P.M. Central Standard Time
Subj: [diendan_songvui] WIKILEAKS tiết lộ 30 nhà báo hàng đầu đã nhận tiền lương của Hillary – Hèn gì mà ông Trump bị chúng tấn công như kẻ thù.
 

List of those who received wage/salary from Hillary Clinton (any misspelling name?)

1. ABC: Cecillia Vega
2.ABC: David Muir
3. ABC: Diane Sawyer
4.. ABC: George Stephanoplous
5.. ABC: John Karl
6. Blooberge: John Heillman
7.Blooberge Mark Halperin
8.CBS Norah O'Donnell
9.CBS Vicki Gordon
10. CNN Brianna Keilar
11.CNN David Chalian
12.CNN Gloria Borger
13.CNN Jeff Zeleny
14.CNN John Berman
15.CNN Kate Bouldan
16.CNN Mark Presion
17.CNN Sam Feist
18.Daily Beast Jackie Kucinich
19. GPG Mike Feldman
20.Huffington Post Whitney Snyder
21. More Betsy Fisher Martin
22. MSNBC Alex Wagner
23.MSNBC Berth Fouhy
24.MSNBC Phil Griffin
25.MSNBC Rachel Maddow (TBD)
26. MSNBC Rachel Racusen
27. NBC Savannah Gutherie
28.New Yorker Ryan Lisa
29.NYT Amy Chozik
30.NYT Gail Collins
31.NYT Jonnathan Martin
32.NYT Maggie Haberman
33.NYT Pat Healey
34. People Sandra Sobieraj Wesefall
35.Politico Glenn Thrush
36.Politico Mike Allen
37. VICE         Alyssa Mastramonoco
38.VOX Jon Allen

From: Toan Tran <toanngoctran@yahoo.com>
To:
Sent: Thursday, February 23, 2017 11:06 AM
Subject: WIKILEAKS tiết lộ 30 nhà báo hàng đầu đã nhận tiền lương của Hillary – Hèn gì mà ông Trump bị chúng tấn công như kẻ thù.WIKILEAKS tiết lộ 30 nhà báo hàng đầu đã nhận tiền lương của Hillary – Hèn gì mà ông Trump bị chúng tấn công như kẻ thù.
AuthorPolitical Storm SourceYoutube  Posted on: 2017-02-23
Theo một video được phổ biến ngày 18 tháng 2 năm 2017, bởi Political Storm, Wilkileaks vạch mặt 30 nhà báo (đúng ra là 38) nằm ở hàng đầu trong danh sách nhận tiền của Hillary Clinton và các cơ quan truyền thông bọn chúng đang làm việc.
Các cơ quan truyền thông dưới đây có các nhà báo nhận tiền của Hillary Clinton:
ABC, Bloomberg, CBS, CNN (có đông nhà báo làm việc cho H.L. nhất), Daily Beast, GPG, Huffington Post, MORE, MSNBC, NBC, New Yorker, NYT, PEOPLE, Politico, VICE và VOX.
Không có gì đáng gọi là ngạc nhiên khi mà người dân bình thường thấy tin tức đánh phá TT Donald Trump, các nhân viên của ông và ngay cả gia đình của ông được phổ biến hàng ngày trên các cơ quan truyền thông. Dĩ nhiên trong đó có một sô cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng ..."ăn theo" để đầu độc đồng hương.
Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi TT Trump đã có những phản ứng thích đáng đối với các cơ quan truyền thông.
Xin mời mọi người xem qua cho biết.
https://www.youtube.com/embed/SIm7MRNqFxU
Thơ Tha Hương
ĐỒNG TIỀN: QUYỀN LỰC VÀ TỘI ÁC
Nhìn quanh thế thái nhân tình
Viết câu thơ vụng thấy mình cô đơn !
                   *
Đồng tiền bé thế mà oai
Nó vùi, nó dập, nó sai, nó hành
Người to mấy cũng đành sợ hãi
Vì không tiền sao cãi hàm oan ?!
Tiền sai gian dối, làm càn
Óc tim, liêm sỉ cũng tan vì tiền !
Tiền oai lắm, mua tiên cũng được
Nên chệt mua đất nước Việt Nam
Từ Cà Mau đến Nam Quan
Nơi nào chệt cũng được làm chủ thôi !
Tiền mua được giọng cười tiếng khóc
Mới hôm qua hằn học đả Hồ
Hôm nay đã thấy đội bô
Cờ vàng cờ đỏ, hai cờ hai tay !!!
Tiền mua được cả bày cây đảng
Trụ diễn đàn, mỗi toán dăm ngoe
Cứ người chống cộng, cây ghè
Cứ ai lương hảo, chia phe, cây...bề !
Rồi cây lại khoe nghề đánh trống
Sau những màn phóng độc gớm ghê
Đồng tiền nó có bùa mê
Nó mua trọn lũ hành nghề Việt Gian
                *
Tưởng chỉ có da vàng mũi tẹt
Tiền mới làm cho toét mắt ra
Nào ngờ ở xứ Cờ Hoa
Tiền còn mua được các nhà truyền thông !!!
Họ quăng ráo lương tâm nghề nghiệp
Cúi đầu cho tiền khiến tiền sai
Đồng tiền là giấy mà oai
Nó cầm đầu được lắm ngài lắm ông
Nó khống chế mấy đồng chí Việt
Phao những tin tình tiết lâm ly
Nào là im peach Trump đi
Nào Trump kỳ thị, ngu si, gian hùng
Chỉ mợ Hill dzô cùng nhơn đạo
Và chú Ba không cáo không chồn
Khủng bố, tội phạm thương luôn
Nhập cư, chẳng xét cội nguồn như Trump
Benghazi tại lâm cửa tử
Bị tấn công, Đại sứ qua đời
Là do số mệnh đấy thôi
Hill, Ba không phải là người ác tâm !
                *
Ra tiền khiến kẻ câm người điếc
Khiến bất lương, làm xiếc tuyệt vời
Những lòng chẳng đất chẳng trời
Không ghê tội ác mới thời nhúng tay
Cầm tiền hãm hại người ngay
Ai ơi, quả báo là ngày chẳng xa ! 
Tha Hương

 https://news.grabien.com/story-brzezinski-our-job-control-exactly-what-people-think

No comments:

Post a Comment