Sunday, February 19, 2017

PHIÊN TOÀ LỊCH SỬ - CÔNG LÝ ĐÃ CHIẾN THẮNGPHIÊN TOÀ LỊCH SỬ -
CÔNG LÝ ĐÃ CHIẾN THẮNG

(Thân mến gởi đồng bào tị nạn CSVN trên toàn thế
giới. Riêng tặng đồng hương VN tại Úc Châu và chiến
 hữu Lê Minh Phó)                              *
Phiên toà ấy: Một Phiên Toà Lịch Sử
Khải hoàn ca: Chính Nghĩa thắng hung tàn!
Đại diện hung tàn : Trần Thị Ngọc Lan
Và Chính Nghĩa : nạn nhân Lê Minh Phó
                            *
Sách lược đảng là nói không thành có
Dựng chuyện, hoả mù, bôi bẩn, vu oan!
Đảng dập, đảng vùi dân tộc Việt Nam
Đem tàn ác, đảng ươm mầm nước ngoại!!!
                            *
Đảng lợi dụng kẻ ngây thơ, khờ dại
Đảng nuôi bày qủi quyệt nối dài tay
Thì chúng ta, người tị nạn thẳng ngay
Phải đập nát những âm mưu thâm độc!
                            *
Vì Chính Nghĩa, vì tự do, dân tộc
Vì quê hương, ta hợp lực đấu tranh
Người trước, kẻ sau, hậu thuẫn, trung thành
Tình chiến hữu, hơn lúc nào, khắn khít
                            *
Nối chí Tiền Nhân, nêu cao khí tiết
Để độc tài không còn chỗ dung thân
Để mộng ngông cuồng, hiểm ác, bất nhân
Phải tan vỡ trước biển lòng, thác lũ
                            *
Đảng muốn trừ anh, anh Lê Minh Phó
Như triệt Hồng Sơn, Đan Quế, Vũ Bình!
Nhưng đất tự do, công lý công minh
Lê Minh Phó đã oai hùng trắng án!
                            *
Thắng lợi ấy, của anh, Người Tị Nạn
Là của chung Người Việt khắp năm châu!
Hỡi Việt Nam! lưu lạc khắp địa cầu
Hướng về Úc, mừng Phiên Toà Lịch Sử
Ngô Minh Hằng
13.12.2004


Công Lý Đã Chiến Thắng: Ô. Lê Minh Phó Trắng Án:

No comments:

Post a Comment