Thursday, October 5, 2017

Biếm thi THA HƯƠNG - LỜI VỊT - Quack Quack...

Biếm thi THA HƯƠNG

 LỜI VỊT
Thấy ai khoác lá cờ vàng
Nghĩa là chống cộng, cả làng hiểu chưa?


LỜI VỊT
Thấy ai khoác lá cờ vàng
Nghĩa là chống cộng, cả làng hiểu chưa?

Gởi các bác Quốc Gia chân chính để ghi lại những sự việc có thật diễn ra trong đời sống tị nạn VC vào đầu thế kỷ 21, sau 42 năm CSVN xâm lăng, bức tử miên Nam VN, đưa cả ba miền Nam Trung Bắc vào ngục tù CS và hiểm họa Hán Hoá không xa.

Thấy ai khoác lá cờ vàng
Nghĩa là chống cộng, cả làng hiểu chưa?
Nàng Kiều đi nắng về mưa
Họ hàng nhà Vịt đón đưa nàng Kiều
Nàng Kiều trông thật dễ yêu
Cờ vàng sọc đỏ mỹ miều quàng vai
Thấy chưa, Vịt chẳng bịp ai
Vịt càng không xúi giả nai bao giờ!
Cá nhân Kiều khoác lá cờ
Hiển nhiên, chống cộng sờ sờ đó thôi !
Đâu cần phải chống bằng lời
Ngày nay tuổi trẻ xây đời khác xưa
Kiều yêu cả lính lẫn cờ
Không nhìn thấy hả mà ngờ Kiều gian ?
Yêu thương, chống ác, Kiều làm
Đứa nào ngăn cản, nát hàm nó ngay !
Làng ơi, chống cộng cũng hay
Nhưng "YÊU THƯƠNG" cái chữ này mới linh!
Thương yêu, hai chữ diễm tình
Chớ Không Chống Cộng làng mình hiểu chưa?
To gan, làng dám nghi ngờ ...
Đây nè, "CHỐNG ÁC" Kiều thưa rõ ràng !
Cho dù Việt cộng dã man
Giết người cướp của bạo tàn bấy nay
Nhưng Kiều còn trẻ, nào hay
Kiều không chộng cộng, tẩy chay, làng tồi !
Bày "em" Kiều nữa, làng ơi
Bảo em chống cộng, xa vời làm sao!
Tình thương xuất phát, dâng trào
Nhờ Kiều chống ác, đồng bào im đi...
Phong trào, tổ chức tinh vi
Là KHÔNG CHỐNG CỘNG, cớ chi lắm lời?
Một bày chống cộng già cời
Hãy im cho trẻ trị đời, biết không?
Bốn hai năm hỏi cộng đồng
Cả làng chống cộng, thành công được gì?
Trùm mền chống cộng...im đi !
Để cho tuổi trẻ đã vì ...yêu thương
Nhảy vô ..."CHỈ ĐẠO" đồng hương
ĐỨA NÀO CHỐNG LẠI LÀ PHƯỜNG CỘNG NÔ !
 *
Ơ kìa...ai Quốc, ai Hồ ?
Và ai là lũ tung hô nàng Kiều ?
Nghĩa nào cho chữ THƯƠNG YÊU ?
Cho non sông Việt tiêu điều bấy nay !?
Vì đâu có vở kịch này?
Vịt thề, Vịt chẳng nhúng tay nặn Kiều...
Tha Hương
Xin kiểm chứng tại link này:

No comments:

Post a Comment