Thursday, October 19, 2017

TIN VUITIN VUI
Ghi chú: Nhờ bức thỉnh nguyện thư do Phil Huynh với hàng chục ngàn chữ ký khắp nơi trên thế giới của đồng bào VN Tị Nạn VC cùng sự vận động tích cực của cộng đồng Vietnam San Diego với các giới chức địa phương, các nghị viên thành phố, đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails.Xin Cảm ơn anh Trần Chấn Hải đã gởi tin cho.

Chúng ta có kết quả này
Do ta CHỐNG CỘNG, CHỐNG BÀY VIỆT GIAN
Do lòng yêu nước Việt Nam
Do trung thành với Cờ Vàng, đúng không?
Nếu như nhẹ dạ, yếu lòng
Nghe theo "giới trẻ" là "KHÔNG CHỐNG HỒ"
Lấy "TÌNH THƯƠNG XÓA HẬN THÙ"
Lấy câu "CHỐNG ÁC"  hoả mù đấu tranh
Để mờ Quốc - Cộng lằn ranh
Không người chống cộng, cộng thành thắng thôi !
Chẳng ai phản đối, hỏi rồi
Đường mòn tên "Bác" có người gỡ đi ???
May sao còn những lương tri
Trung thành yêu nước, quản gì góp công...
Chúc mừng Tị Nạn Cộng Đồng
Bốn hai năm lẻ một lòng sắt son !!!
Tin vui như pháo nổ giòn
Xin chia sẻ với bà con, đồng bào ...
Ngô Minh Hằng


From: hai.tran18@gmail.com
To: @gmail.com
Sent: 10/15/2017 9:43:27 P.M. Central Daylight Time
Subj: Fwd: Đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails.
No comments:

Post a Comment