Saturday, March 31, 2018

SỐNG - CHẾT


SỐNG

Sống đấy nhưng mà thật sống không?
Sống luồn theo giặc phản non sông
Sống như đất đá loài vô giác
Sống kiếp tay sai thứ lộn sòng
Sống bám thế nhân rồi bội nghĩa
Sống làm giòi bọ để tranh công
Sống lừa dân tộc trong ngoài nước
Sống thế làm chi, bẩn cộng đồng !!!

   *


CHẾT


Chết ngời nhân cách, chết tinh khôi !
Chết dựng non sông, trả nghĩa đời
Chết đắp quê hương bồi tổ quốc
Chết trừ cộng phỉ, giữ cơ ngơi
Chết nung chính khí ươm hào kiệt
Chết thắp tin yêu rạng giống nòi
Chết với huy hoàng vào bất tử
Chết này thương tiếc mãi không vơi !!!


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment