Sunday, April 1, 2018

THÁNG TƯ - BỐN MƯƠI BA NĂM QUỐC HẬN
THÁNG TƯ
BỐN MƯƠI BA NĂM QUỐC HẬNBốn mươi ba bận Tháng Tư rồi
Việt cộng hung tàn cướp nước tôi
Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng
Còn dìm tổ quốc giữa dầu sôi
Quê hương xé nát dâng bày chệt
Dân tộc tha phương sống kiếp Hời
Sông núi ngập tràn bao máu lệ
Hỡi Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi !!!


Ngô Minh Hằng
1-4-2018

No comments:

Post a Comment