Friday, November 2, 2018

NẾU TA SỢ HÃI…

Trích LỜI CÁNH CHIM RỪNG sắp xuất bản
*NẾU TA SỢ HÃI…
*
Bốn mươi hai (1) vẫn dại khờ
Bảy mươi hai (2) vẫn nằm mơ thiên đàng
Vẫn chưa thấy hết mưu gian
Của bày quốc tặc đã làm nát quê
Thương người nhìn lá bùa mê
Bốn hai năm lại chẳng hề nhận ra !
Trách ai mất nước tan nhà
Nỗi đau chưa thấm sao mà còn mơ ?
Bùa mê cộng thả lập lờ
Lừa ngoài rồi lại bây giờ lừa trong
Người dân chới với giữa dòng
Thấy bong bóng nước tưởng thòng cái phao
Đua nhau mừng quýnh bám vào
Than ơi bóng vỡ đổ nhào niềm tin !
Dù đời có lắm mẹ mìn
Ta ơi không được đắm chìm, tỉnh đi !!!
Tỉnh mà ra khỏi trùng vi
Cứu ta cứu nước cứu nguy đồng bào!
Bốn hai năm quá hư hao
Bảy hai năm đã nghẹn ngào trong mơ
Tỉnh mau, tổ quốc đang chờ
Nhanh lên, đất nước cõi bờ đang nguy...
Chung tay cùng với nhau đi
Đứng lên, làm một cái gì cho quê
Nếu ta sợ hãi, u mê
Vài năm nữa chẳng còn gì Việt Nam (3) !
*
Ngô Minh Hằng
2017
Chú thích:
1- tính từ 1975: 2017-1975=42.
2- tính từ 1945: 2017-1945 =72. Năm quốc tặc Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập
3 Hội nghị Thành Đô, Năm 2020 VC sát nhập VN vào Tàu.

No comments:

Post a Comment