Friday, November 2, 2018

NHẬN DIỆN VIỆT GIANTrích LỜI CÁNH CHIM RỪNG sắp xuất bản
 


NHẬN DIỆN VIỆT GIAN
 


Tôi không có kẻ thù
Ngoài Việt gian - Việt cộng
Bởi Việt cộng ác độc
Chúng lừa mị dân ta
Chúng chiếm đất đoạt nhà
Chúng giết người cướp của
Làm đồng bào khốn khổ
Làm đất nước tan hoang
Chúng còn cắt Việt Nam
Dâng cho thày Tàu cộng

Việt cộng mà còn sống
Thì dân còn đau thương ...
Chúng cống Tàu quê hương
Dâng Tàu quyền thống trị
Dân thành Duy Ngô Nhĩ
Thành Tây Tạng, Tân Cương
Bao thiếu nữ tìm đường
Lấy chồng Hàn, chồng Chệt
Chỉ khi nào cộng chết
Thì Việt Nam mới còn
Và dân tộc nước non
Mới mạnh giàu tiến bộ
Việt gian, bọn nằm ổ
Trong cái vỏ Quốc gia
Giúp cộng hại sơn hà
Làm nước dân khốn khó
Chúng lãnh lương Pắc Bó
Để ngậm máu phun người
Nhưng nhân nghĩa đầu môi
Vỗ ngực mình chính thiện
Nếu ta muốn nhận diện
Việt gian cũng dễ thôi ...
Chúng tấn công mọi người
Rồi vu người đánh chúng
Chúng gian manh dàn dựng
Dùng nghị quyết cộng tà
Khủng bố trẻ lẫn già
Chuyên điêu ngoa xuyên tạc
Bất nhân và tàn ác
Gắp lửa bỏ tay người ...
Chúng qủy quyệt nhất đời
Hiểm nguy hơn Việt cộng
Chúng chui sâu, nằm rộng
Trong cộng đồng chúng ta
Chúng đội lốt quốc gia
Để diệt người chống cộng !

Kẻ ham gây, vu khống
Là chúng đấy, Việt gian
“Chúng chửi điều chúng làm
Và làm điều chúng chửi ...”
Đời tư người, chúng bới
Dùng phương thức Tăng Sâm
Chúng nói, bắt người câm
Hoặc nói theo ý chúng
Nếu người nói không đúng
Hoặc nói theo ý người
Là chúng đánh tơi bời
Và chụp vu đủ thứ
Chúng dùng toàn ngụy ngữ
Cung cách bọn công an
Của cộng sản Việt Nam
Thi hành nơi hải ngoại
Chúng vẫn mong xơi tái
Người vạch tội chúng ra
Bởi chúng rất gian tà
Bởi ăn lương nghị quyết
 
Ai là người chúng diệt
Người ấy là quốc gia....
Vì vạch tội gian tà
Chống Việt gian, Việt cộng !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
2016

No comments:

Post a Comment