Saturday, February 8, 2020

Biếm thi THA HƯƠNG - PHÂN GIẢI LÀM CHIBiếm thi THA HƯƠNG
PHÂN GIẢI LÀM CHI
Cảm tác khi nghe bà chủ tịch Hạ viện Pelosi phân giải vì sao sau khi TT Donald Trum vừa chấm dứt bản Thông Điệp Liên Bang tại Quốc Hội ngày 4 tháng 2 theo truyền thống State Of The Union, tường trình với quốc dân những thành quả đạt được trong năm qua, bà Pelosi đã đứng lên xé bản copy mà bà được TT Trump đưa cho trước đó.


*
Dù cho phân giải cách nào
Thì "HÌNH ẢNH ĐẸP" đã vào ... thiên thu !
Một hình ảnh Tàu phù rất khoái
Vì giống như "hàng nhái" của Tàu
Chứ dân Mỹ, Pháp... Âu châu
Lào, Sing, Nhật, Úc có đâu quá đà (Singapore)
Lịch sử Mỹ dẫu ta bất mãn
Cũng chưa ai khinh bạc như bà
Ngay sau Tổng Thống Cờ Hoa
Tường trình kết quả năm qua, ông làm
Bà xé toạc Liên bang thông điệp
Bởi rằng bà đã liệt Tông Tông
Vào hàng ăn nói viển vông
Bà không tin tưởng cũng không trọng vì
Bản thông điệp nói chi cũng giả
Những tường trình thành quả là sai !
Nên bà thể hiện quyền oai
Xé phăng thông điệp chống ngài Tông Tông
Bà làm rứa tỏ lòng khinh mạn
Nghĩ mọi người sẽ tán dương ha ?
Không đâu, đa số Cờ Hoa
Cho hành vi ấy thật là đáng khinh
Khắp thế giới truyền hình trực tiếp
Và từ khi sự việc loan đi
Thi bà "nổi tiếng" cách chi
Nổi hơn năm tháng kiên trì wính Tông
Danh bà đã thiệt phồng, thiệt bự
Và mỗi giờ nó cứ phình nhanh
Nhưng không được đẹp, được lành
Mà vô văn hóa, mà thành...không khôn!
Thành coi nhẹ linh hồn Thông Điệp
Và xem thường hào kiệt, quốc dân
Dù bà không thích ông Trump
Nhưng hơn nửa nước, quyết tâm họ bầu
Theo hiến pháp, bà đâu được thế
Mà chung tay bảo vệ, góp lòng
Hỏi bà làm được thế không ?
Hay là quậy phá Tông Tông từng giờ ?
Nay bà lại ngây thơ phân giải
Hình ảnh kia, phải trái rõ rồi
Cho bà biết nhé, rằng tôi
Bầu Trump, ông sẽ thêm ngồi bốn năm !

Tha Hương
Link tham khảo lấy trên Net:


No comments:

Post a Comment