Wednesday, February 19, 2020

CHÁN NGÀI... Biếm thi THA HƯƠNGBiếm thi THA HƯƠNG
CHÁN NGÀI...
Cảm tác của Tha Hương sau khi nghe ông Obama cho rằng sự tăng trưởng kinh tế
hôm nay là do công lao của ông từ những ngày còn tại chức.

Mùi gì khó ngửi quá ta...
Phải mùi cóc chết đã và ba hôm ?
Không, mùi ấy từ mồm ngài nọ
Ngài nói rằng "để có hôm nay
"Kinh tế bùng nổ thế này
"Là do công sức của ngày còn ông ..."
Phải ngài nói thế không? Láo thiệt !
Nói chi điều khẩu nghiệp dzậy ha !
Thôi đi, đừng đía nữa nha
Vì lời ngài nói chỉ là mộng du
Ngài mãn nhiệm ba thu rồi đấy
Trong ba thu bác ấy làm gì
Và ngài công kích điều chi
Bao lời gian ác còn ghi rõ ràng
Bác hay - dở dân làng đều tỏ
Ngài làm gì trăm họ đều hay
Cần chi ngài phải múa may
Tám năm chưa đủ cơn say của tiền?
Tám năm ấy chức quyền ngài giữ
Ngài làm gì viṇh dự Cờ Hoa ?
Hay là đến nước người ta
Lưng cong đầu cúi, nhìn ra giống gì ?
Tài trị nước, có chi đẹp tốt ?
Chỉ tung tiền biếu bộn là hay
Benghazi chuyện còn đây
Mặc người chết thảm, mặc tay người vời
Từ bác Trump lên ngôi thiên tử
Thì ngài luôn sinh sự, gièm pha
Thay vì sau trước thuận hoà
Tiếp tay nhau để quốc gia phú cường
Thì ngài lại trăm đường đánh phá
Nay cướp công thì quả ngài tồi
Tám năm ngài đã xong rồi
Bây giờ nhiệm vụ của người, phải chăng?
Chữ LIÊM SỈ nếu rằng đã học
Thì ngài nên TỰ TRỌNG, giữ mình
Ngài làm thiên hạ họ khinh
Thì đời sống ấy chẳng vinh chút nào
Ngưng ngay việc xía vào chuyện bác
Đừng quen tay xả rác, dơ nhà
Đòn này hèn lắm ngài nha
Chưa ông cựu Tổng Cờ Hoa nào dùng
Mới nghe tưởng ai tung chuyện giễu
Khi tỏ tường mới hiểu, đúng không?
Ngài sân si quá, kìa trông
Với phe cực tả, ngài cùng một băng
Ngài giúp mợ hung hăng bọ xít
Tham vọng đầy, tài ít, đức không
Mợ mơ cái ghế Tông Tông
Mà làm đất nước bềnh bồng nổi trôi
Dân Mỹ tốt nên Trời thương xót
Đưa bác Trump nhảy tót lên ngôi
Ba năm bác ấy... mèn ơi
Thành công cũng lắm, tả tơi cũng nhiều
Nếu đảng ngài trọng điều hiến pháp
Biết chung vai gánh vác sơn hà
Thì nay đất nước tiến xa
Những thành công ấy thăng hoa bội phần
Dù đảng ngài cản chân ngang ngược
Nhưng bác Trump vẫn bước hiên ngang
Bữa nay ngài lại la làng
Ngứa tai tôi viết vài hàng biếm thi ...
Bởi ngài phán cực kỳ khó ngửi
Nó nhỏ nhen, lạc lối, sai đường
Tám năm ngài phá kỷ cương
Đã làm thế giới coi thường Cờ Hoa 
Nay bác ấy đắp nhà, chữa cửa
Sao ngài còn muốn bửa bác ra?
Ngài không yêu nước Cờ Hoa
Thì thôi, đừng phá nát nha, chán ngài !!!...

Tha Hương


No comments:

Post a Comment