Sunday, April 24, 2011

KẾ HOẠCH NHỎ

(Để nhớ về những em học sinh đã bỏ mình tức tưởi trong khi thi hành phong trào Kế Hoạch Nhỏ  tại VN sau 1975)


Em bé quàng khăn đỏ
Thu nhặt giấy, ve chai
Thi hành Kế Hoạch Nhỏ
Cho lớp em ngày mai<!-- Read more -->

Những em không khăn đỏ
Cũng nhặt giấy, ve chai
Để làm Kế Hoạch Nhỏ
Trong lớp học ngày mai

Các em chia thành toán
Từng hố rác, bãi hoang
Bàn tay non lục soát
Trên mảnh đất "thiên đàng"
             
Bỗng đâu một tiếng nổ
Như xé trời vang lên
Rác, người, tung, nát, đổ
Em khóc, em nằm yên ...


Thì ra trong bãi rác
Súng, lựu đạn, bom, mìn
Của tháng Tư tan tác
Đã vô tình ngủ quên !


Có em vừa gọi mẹ
Đầu đã ngoẹo một bên
Có em mắt mở hé
Nằm co quắp rũ mềm

Có chiếc khăn quàng đỏ
Nát tan với thịt người
Có chiếc khăn quàng đỏ
Máu tuổi thơ thấm tươi !

Khăn đỏ, không khăn đỏ
Màu da vàng như nhau !
Thiên đàng, Kế Hoạch Nhỏ
Nhà nước ta cầm đầu ...

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment