Thursday, April 14, 2011

Tiếng Thở Dài 2


Phố đêm, con phố thưa người
Nhưng âm thanh lại muôn lờì hỗn mang
Quốc kêu giữa những điêu tàn
Giữa cơn hồng thủy ngập tràn thê lương
<!-- Read more -->Giữa ngày nhật thực quê hương
Giữa đêm địa chấn loạn cuồng nhân tâm !

Đơn côi, con quốc gọi thầm
Hỡi ai trong cuộc thăng trầm phế hưng !

Người nghe, có kẻ quay lưng
Chim xưa, quên núi, quên rừng ngày xưa !
Có người lòng đổi theo mùa
Hôm qua nắng ấm, nay mưa lạnh lùng
Có người lấy mảnh non sông
Đem ra đổi chác kiếm đồng đô la
Có người xem đất nước nhà
Là nơi cao thấp, chiếu hoa, đứng ngồi !

Bốn ngàn văn hiến, than ôi
Thương con chim Quốc đau lời Quê hương !
Nhìn quanh bốn phía hí trường
Ai người động mối cương thường không ai ????

Quê hương.... ôi tiếng thở dài !!!

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment