Sunday, May 1, 2011

MỪNG CỜ VÀNG XUẤT HIỆN ...

(Ðề ghi nhớ nỗi vui mừng khi nghe tin Cờ Vàng được Sinh Viên Học Sinh treo tại Cần Thơ trong ngày Quốc Hận - 30/4/2011- Xin gởi về đồng bào thân yêu tại VN và trên toàn thế giới.)
 
 Cờ Vàng xuất hiện rồi sao?
Hoan hô các bạn giương cao ngọn cờ !!!
Dân đợi mãi, bây giờ mới thấy
Lá Cờ Vàng lộng lẫy cờ bay
Hôm nay ...mừng quá...hôm nay...
Cờ kia với nỗi vui này ...Ôi chao  ...
<!-- Read more -->Hỡi tất cả đồng bào ...toàn quốc
Hỡi anh em ... mau bước dưới cờ !
Cùng cờ, triệu cánh tay giơ ...
Vùng lên !!! Tổ Quốc đến giờ phục hưng ...
 Sát cánh nhé, chớ ngưng chiến đấu
Khi quê ta, thảo khấu tung hoành
Giết oan, cướp đất dân lành
Nhưng mang biển trắng rừng xanh cống Tàu
Người yêu nước nói câu xót nước
Sớm muộn chi, sẽ được vô tù
Tội danh phản động to xù
Ðảng coi thân phận dân như thú cầm
Bao thế hệ lỡ lầm, tin đảng
Nên Bắc - Nam tan nát muôn lòng
 Hỡi người đau cảnh non sông
Tương lai, xót giống, thương dòng, đứng lên !
Nào, ta hãy trung kiên, dũng cảm
Ghé hai vai gánh vác sơn hà
Ðấy là trách nhiệm của ta
Diệt bày ác đảng, dựng nhà Việt Nam
 
 
Ôi, mừng quá Cờ Vàng xuất hiện
Là màu cờ dân Việt chờ mong
Chúng ta, con Lạc cháu Hồng
Việc ta, ta phải non sông, bảo toàn
Linh hồn tổ quốcViệt Nam
Là ba sọc đỏ, nền vàng, ai ơi
 
Cần Thơ, cờ đã vàng trời ....
Hãy làm gió lộng ...hỡi người Việt Nam !!!
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment