Sunday, May 1, 2011

TÂM TÌNH GỞI CÁC ANH CHỊ EM CÔNG NHÂN CAN ÐẢM


Vâng, phải thế, phải đứng lên, giành lại
Bởi Nhân Quyền, Hạnh Phúc chẳng cho không !
D ù  đổi bằng tim, bằng máu Lạc Hồng ...
Ta không thể mãi cúi đầu nhu nhược<!-- Read more -->

Phải vùng dậy, cứu đời ta, cứu nước
Cứu đồng bào trong áp bức đau thương
Mừng Anh Chị Em can đảm lên đường ...
Xin cầu chúc thành công và chiến thắng

Tôi sẽ đứng bên, chia cay xẻ đắng
Và tiếp tay nung ý chí kiên cường
Mong anh em mau giải phóng quê hương
Cứu tổ quốc thoát gông cùm cộng sản ...


Hãy chỉ mặt những con người tàn ác
Vô lương tâm, đầy tham vọng thấp hèn
Chỉ giỏi mị lừa, bóc lột dân đen
Nhưng hèn lụy cúi dâng Tàu đất nước ...

Nào... xin lấy chí hùng xây đại cuộc
Nếu cầu an, hối tiếc sẽ vô bờ...
Ðứng lên nào ...xin bắt lấy thời cơ !!!

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment