Sunday, May 1, 2011

ĐƯỜNG MƠ

 
 
Em đi trong nắng chiều vàng
Gió hôn tà áo, dịu dàng áo bay
Áo bay, áo trắng như mây
Tóc em xanh một dòng đầy như sông<!-- Read more -->
Hương chiều thơm giữa nắng trong
Thơm như hương cốm hương hồng quê xưa
Như hương lúa chín ngày mùa
(Ngày quê hương vẫn còn chưa đỏ trời !)
Em đi, bước mộng chơi vơi ...
Hụt chân, tỉnh giữa quê người.  Mộng đau...!
Cắn môi, tím vết thương sầu
Vẫn em, mắt lệ nguyện cầu cho quê
Vẫn em, mộng một ngày về
Nhưng còn anh để trọn thề đó không ?
Còn anh với chí tang bồng ?
Còn anh xây mộng non sông vàng cờ ?
Cho em đi trọn đường mơ ...
Giấc vui, tỉnh giữa cõi bờ Việt Nam !

 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment