Monday, May 2, 2011

TƠ LÒNG


 Kiếp tằm tôi phải nhả tơ
Nên thơ tôi, những vần thơ tự lòng
Khi thì là sợi tơ trong
Khi thì tim tím những dòng thơ rơi
Tơ tình tự cõi  hồn tôi
Dạt dào lướt sóng trùng khơi về nhà
Gởi em này sợi thương ca
Viễn phương du tử nhớ nhà chiều nay
Tóc em còn biếc mây bay
Hồn em giấc mộng thơ ngây còn vàng
Hay đời trăm cảnh nghiệt oan
Xô em cho mộng vỡ tan mất rồi ?
Sợi này tôi gởi mẹ tôi
Nỗi lòng con đấy từ hồi ra đi
Quê người đắng lệ phân ly
Con ươm tơ trắng  ôm ghì niềm đau
Bao giờ đời mẹ hết sầu
Thơ tôi từng sợi vui mầu nắng trong

Vì thơ tôi, sợi tơ lòng
Buồn vui theo cảnh non sông nước nhà

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment