Saturday, September 10, 2011

Giọt Lệ Chín Năm

( Giọt lệ xót xa tiếc nhớ những nạn nhân ngày 11/9/2001 tại Hoa Kỳ)
Chín năm giọt lệ chưa vơi
Của người sống khóc thương người thiên thu
Đành rằng rồi cũng phù du
Nhưng sao nỗi chết thảm như thế này !!!
Chết mềm bởi đám khói cay
Chết nung vì lửa của bày bất nhân
Chết trong kinh hoảng, thất thần
Chết không nhắn được người thân một lời
Chết khi mộng vẫn còn tươi
Công danh hứa hẹn, bước đời thênh thang
Chết không được chết bình an
Chẳng như cái chết nhân gian, luật thường
 
Chín năm, giọt lệ màu sương
Của người tị nạn tha hương khóc Người
Cầu xin Người hưởng phước Trời
Linh siêu hồn thoát về nơi vĩnh hằng

Ngô Minh Hằng
11-9-2010

No comments:

Post a Comment