Thursday, September 22, 2011

CHUYẾN TA VỀXưa từ chốn ấy ta đi
Ðến đây trong lẽ huyền vi đất trời
Ðến đây với phận con người
Hai vai gánh nặng nghĩa đời, tình quê
Rồi mai trong chuyến ta về
Là khi rũ sạch nhiêu khê đường dài
Ðất thương ấp ủ hình hài
Trời thương tỏa ánh ban mai sưởi hồn
Thênh thang cuối bản đầu thôn
Ðón ta gió núi mây nguồn vỗ tay
Vườn xưa hoa cỏ hao gầy
Sẽ trùng tu lại như ngày có ta
Làng xưa, buôn bản gần xa
Chợ phiên lại họp như là ngày xưa
Cổng thành tươi lại nắng mưa
Lính trên vọng gác thay tua cổng thành
Ði - về mỏng một đường ranh
Huyền vi tạo vật trời xanh định rồi
Trời đưa ta xuống cõi người
Trời đem ta trở về thôi, một ngày
Khi nào tròn cuộc trả - vay
Thành xưa, bản cũ ta bay trở về

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment