Thursday, October 13, 2011

CÂU HỎI CHO KẺ ĐƯƠNG QUYỀN(Gởi đương quyền CSVN -Xin chia xẻ
nỗi đau thương ng với quê hương và
đồng bào Việt Nam, nhất là những nạn
nhân trong cuộc tàn sát dã man của Trung
Cộng tại biển Đông ngày 9/1/2005)Hỡi ơi, dòng máu Lạc Hồng
Ai pha đỏ nước biển Đông, hở Trời !?
Tại sao người lại giết người
Gây thêm thảm cảnh giữa đời lầm than

Dân tôi, ngư phủ Việt Nam
Biển tôi, ai tạo hờn oan cho người ?
Thuyền đang ru sóng ngoài khơi
Bỗng đâu súng nổ, đạn rơi não nề !

Máu tung, thịt đổ, cuồng mê
Tay không khí giới khó bề phòng thân !
Biển xanh, mài miệt chuyên cần
Kiếm con cá bạc, tìm phần cơm vơi


Vì sao đành đoạn lìa đời
Thân nhân không kịp một lời từ ly
Kinh hoàng nét mặt còn ghi
Bốn phương để nỗi sầu bi nghẹn lời !

Dân tôi trên biển nước tôi
Đạn Tàu thảm sát con người Việt Nam !!!
Dân lành bị giết dã man
Đương quyền, hỏi sẽ rửa oan cách nào ???


Với Tàu, ứng phó ra sao ?
Cho toàn thể diện "đỉnh cao" với đời ???
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment