Saturday, October 22, 2011

LẼ NÀO ....

(Bài thơ này là giọt nước mắt đau thương , xin gởi về quê hương và đồng bào VN thân mê’n của tôi đang bị đàn áp, đánh đập, giết chóc dã man dưới bàn tay bọn hung đồ công an và đảng Việt Cộng)
 
 

Công an lại đánh chết người
Lại gây máu đổ, lại khơi oán hờn
Lại đem tang tóc đau thương
Phủ lên đầu đám dân thường ...Ôi chao ...
Dân hiền đã khổ biết bao
Từ khi tà thuyết cõng vào Việt Nam
Non sông nát bấy, lầm than
Bày con một mẹ tương tàn giết nhau
Thờ Nga, đảng lại lạy Tàu
Ðể xin làm kiếp chư hầu, hỡi ơi ...
Ðầu dân, chễm chệ đảng ngồi
Nhưng qùy dưới trướng làm tôi cộng Tàu
Giang sơn, đảng bán, làm giàu
Mạng dân như kiến, như sâu, đảng bằm
Nếu người yêu nước, hờn căm
Ðảng vu phản động, âm thầm bắt đi
Cướp dân, đảng cướp tinh vi
Giết dân, đảng giết cực kỳ tuyệt chiêu
Luật rừng, tàn ác, quan liêu
Dân ai bất mãn là tiêu cuộc đời
Công an Việt cộng là trời
Giết người, tội buộc cho người mới hay !
Giết người không chút gớm tay
Bởi loài dã thú đã say máu người
Việt Nam, dân tộc tôi ơi !
Cứ hoài vuốt mặt, im lời thế sao ...
Ðứng lên! hùng khí đâu nào ???
Ðứng lên! bất khuất, tự hào, hỡi ta !!!
Hương Lài, nước bạn lan xa
Sao chưa dũng cảm, xông pha, cứu mình ?!
Cho dù có phải hy sinh
Ðứng lên mà sống quang vinh, quyền người
Lẽ nào chịu nhục một đời
Qủi vung lưỡi hái vẫn ngồi thế ư  ? ....
 
Ngô Minh Hằng

 

No comments:

Post a Comment