Saturday, October 22, 2011

NÉN HƯƠNG LÒNG( Kỷ niệm ngày 1 tháng 11 đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm)
 

Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây tạo phản
Nên người quân tử gặp oan ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Đã với năm châu rạng phú cường

Ngô Minh Hằng
25.10.2009

No comments:

Post a Comment