Friday, March 16, 2012

CHUNG MỘT LỜI NGUYỀN


CHUNG MỘT LỜI NGUYỀN
 
 
Hỡi ơi, cửa Ải Nam Quan
Những dòng quốc sử còn loang máu hồng
Tiễn Cha, nước mắt từng dòng
Cha nhìn con trẻ cảm lòng phân ly
Dạy rằng: Con hãy về đi
Lau dòng nước mắt nữ nhi thường tình!
Hãy đem chữ Hiếu làm Kinh
Thù nhà, nợ nước phân minh báo đền
Ích chi mà khóc, mà phiền
Lệ kia có rửa hận riêng được nào !
Lời thiêng đau ngọn sóng đào
Ải Nam Quan đứng nghẹn ngào nhìn theo!

Tiếng Cha hoà tiếng thác reo
Bóng cha cùng với bóng chiều mờ tan!
 

Lau khô huyết lệ đôi hàng
Tay nâng kiếm báu, lòng mang lời thề
Mười năm dưới bóng trăng khuya
Bình Ngô mở nẻo đường về Đông Quan
Xưa, dòng sử Việt vẻ vang
Nay dòng sử Việt sao mang hận sầu ?
 

Ải Nam Quan hỡi, còn đâu !
Kìa ai cắt đất dâng Tàủ Quyền chi ???
Chính quyền phục vụ dân thì
Yêu dân, làm việc chỉ vì dân thôi
Chứ đâu cắt đất dâng người
Để cho dân nước thiệt thòi, đớn đau ?!
Trưng Vương, Nguyễn Trãi nay đâu ?
Thù nhà, nợ nước xin mau báo đền!

Tuốt gươm, chung một lời nguyền
Buôn dân, bán nước, bạo quyền, đập tan!!!

 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment